Študentský úspech

Študentský úspech

Medzinárodná spevácka súťaž – Pražský pěvec – XVIII. ročník – Praha – 29. 11. 2020 Kristián Kokolusz 6.roč. 1· miesto v 2. kategórii konzervatórií Absolútny víťaz súťaže Cena sympatie Hlasového centra Diplom za prednes skladby S. Rachmaninova...
Skip to content