Úspešní absolventi

Alexander Bárta

 • herec – Slovenské národné divadlo

Vladimír Kobielsky

 • herec – Slovenské národné divadlo

Dominika Kavaschová

 • herečka – Slovenské národné divadlo

Miriam Kičiňová

 • dramaturgička, riaditeľka Činohry Slovenského národného divadla

Igor Timko

 • spevák – NO NAME, pedagóg – Akadémia umení v Banskej Bystrici

Rasťo Kopina

 • spevák – NOC A DEŇ

Kristína Peláková (Kristína)

 • speváčka

Peter Makranský

 • herec – Nová scéna Bratislava

Marián Čekovský

 • hudobník, spevák

Peter Toperczer

 • klavirista, pedagóg – AMU Praha

Stanislav Zamborský

 • klavirista, pedagóg – VŠMU Bratislava

Peter Breiner

 • klavirista, skladateľ, dirigent – Bratislava, Kanada, New York, London

Ivan Buffa

 • klavirista, skladateľ, pedagóg – VŠMU Bratislava

Vladimír Šarišský

 • skladateľ, klavirista – Bratislava

Alexander Mihalič

 • skladateľ – Paríž

Iris Seghy

 • skladateľka – Švajčiarsko

Jana Kmiťová

 • skladateľka – Viedeň

Rudolf Geri

 • skladateľ, dirigent – Nova scéna Bratislava

Monika Melcova

 • koncertná organistka, pedagóg, Hudobná akadémia Musikene San Sebastian

Bernadeta Šuňavská

 • koncertná organistka, pedagóg – Hochschule für Musik und Theater Mníchov

Bratia Madasovci

 • pozauna – Viedenská filharmónia, Filharmónia Luzern

Ľubomír Legemza

 • klarinet – Český národný symfonický orchester Praha

Dušan Milély

 • klarinet – Český národný symfonický orchester Praha

Peter Haberland

 • hoboj – Symfonický orchester Hamburg

Jiří Novotný

 • pozauna – FOK Praha

Z. Rzounková

 • lesný roh – FOK Praha, JAMU Brno

Iveta Bachmanová

 • hoboj – Štátna opera Berlín

Daniel Hrinda

 • fagot – Filharmónia Katar

Ladislav Roth

 • hoboj – Slovenská filharmónia

Matúš Veľas

 • hoboj – Slovenská filharmónia

Michal Motýľ

 • pozauna – Slovenská filharmónia

Vladimír Jaško

 • trúbka – Slovenská filharmónia

Saša Jaško

 • klarinet – Slovenská filharmónia

Ľubomír Kamenský

 • trúbka – Slovenská filharmónia

Mikuláš Duranka

 • trúbka – Slovenská filharmónia

Dagmar Mihélyová

 • flauta – Slovenská filharmónia

Jozef Makarovič

 • fagot – Janáčková filharmónia Brno

Hölbling Quido

 • husle – Slovenský komorný orchester Bratislava

Mosorjak Peter

 • husle – Slovenský komorný orchester Bratislava

Čopák Jaroslav

 • husle – Malaga

Fiľová Mária

 • husle – Janáčkova filharmónia Brno

Lukáš Szentkereszty

 • husle, koncertný majster – Slovenský rozhlasový orchester Bratislava

Peter Jurčenko

 • kontrabas – Slovenská filharmónia

Rastislav Sokol

 • kontrabas – Slovenská filharmónia

Igor Karško

 • husle – pedagóg, koncertný majster Symfonický orchester Luzern

Peter Zwiebel

 • viola Slovenský komorný orchester Bratislava

Marek Zwiebel

 • husle – HAAS Kvartet Praha

Daniel Trgina

 • viola – Praha

Ján Bogdan

 • violončelo – Quasars Ensemble

Margita Štefan

 • operný spevák – Praha

Denisa Šlepkovská

 • operná speváčka – Slovenské národné divadlo

Eva Hornyáková

 • operná speváčka – Slovenské národné divadlo

Peter Berger

 • operný spevák – Praha, Brno

Peter Kellner

 • operný spevák – Viedenská štátna opera

Ján Nemec

 • tanec, sólista – Národné divadlo Praha

Zuzana Šimáková

 • tanec, sólistka – Národné divadlo Praha

Pavel Ďumbala

 • tanec, sólista – Národné divadlo Praha

Juraj Vasilenko

 • tanec, sólista – Slovenské národné divadlo

Viktória Šimončíková

 • tanec, sólistka – Slovenské národné divadlo

Diana Soroková

 • tanec, sólistka – Royal Conservatoire of Scotland, Compania Tania Perez – Salas, New York
Skip to content