Usmernenie – aktualizácia

20. apríla 2020

Usmernenie MŠVVAŠ SR k hodnoteniu žiakov SŠ – aktualizácia 20. 4. 2020.

Najnovšie oznamy

Skip to content