Pedagógovia

Mgr. Stanislav Bilý

Vedúci PK

Teoretické predmety HDU

PhDr. Miroslava Lauffová

HDU

MgA. Eva Cibulová Ryšáková

Herectvo HDU

Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.

Herectvo HDU

Mgr. art. Adriana Krúpová

Herectvo HDU

Mgr. art. Tatiana Poláková

Herectvo HDU

Mgr. art. Attila Bocsárszky

Javiskový pohyb HDU

Mgr. Michal Kentoš

Korepetítor HDU

MgA. Marica Harčaríková

Umelecký prednes HDU

Mgr. art. Adrián Harvan

Korepetítor HDU

BcA. Matúš Pavlík

Korepetítor HDU

PaedDr. Zoltán Šallai

Korepetítor HDU

Mgr. Viera Drietomská

Spev HDU

Mgr. art. Veronika Šoltysová Rabadová

Spev HDU

Mgr. art. Silvia Golecová Schwarzbacherová, ArtD.

Vedúca PK

Hra na klavíri

Mgr. art. Daniela Kačmárová

Hra na klavíri

Mgr. art. Janette Katinová Šingerová

Hra na klavíri

Mgr. art. Viola Samborská

Hra na klavíri

MgA. Matej Stašík

Hra na klavíri

Mgr. art. Jozef Bikár

Hra na husliach

Mgr. art. Viera Hajduková

Hra na husliach

Mgr. art. Róbert Lenárt

Hra na husliach

Mgr. art. Peter Michálik

Hra na husliach

Mgr. art. Maroš Potokár

Hra na husliach

MgA. Peter Sklenka

Hra na husliach

Mgr. art. Tatiana Csomósová

Hra na viole

Mgr. art. Juraj Helcmanovský

Hra na cimbale

Mgr. art. Tomáš Bartko

Hra na gitare

MgA. Jozef Haluza

Hra na gitare

Mgr. art. Ondrej Šoth ArtD.

Vedúci PK

Tanec

Mgr. art. Oľga Hrehorová

Klasický tanec

Sergej Jegorov

Klasický tanec

Bc. Marek Šarišský

Ľudový tanec

Mgr. art. Zuzana Weissová

Moderný tanec

Shoko Yamada

Klasický tanec

Mgr. art. Júlia Burášová, ArtD.

Vedúca PK

Hra na flaute

Mgr. Jana Santovjáková

Hra na zobcovej flaute

Mgr. art. Peter Slávik

Hra na trúbke

Mgr. art. Martin Švec

Hra na klarinete

Ján Kopčák, MA

Hra na saxofóne

Mgr. art. Štefan Tkáč

Hra na saxofóne

MgA. Miroslav Greman

Hra na bicie nástroje

Mgr. art. Pavel Novák

Hra na pozaune

Mgr. Marián Lukáč

Vedúci PK

Spev

Mgr. Katarína Gremanová

Spev

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.

Spev

Mgr. art. Silvia Stenchláková, ArtD.

Spev

Mgr. Andrea Tóthová

Spev

PaedDr. Ján Drietomský

Dirigovanie

Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD.

Hra na organe

Mgr. art. Jozef Demjan

Hra na akordeóne

Frederika Pöhmová, MA

Hra na akordeóne

Mgr. art. Dagmar Duždová

Vedúca PK

Korepetítorka

Tomáš Labanc, DiS. Art.

Korepetítor

Mgr. art. Katarína Rostášová

Korepetítorka

Mgr. art. Katarína Trofimovič

Korepetítorka

Mgr. art. Adriena Krajňáková

Povinný klavír

Mgr. Barbara Leck Lajošová

Povinný klavír

Mgr. Tomáš Oravec, PhD.

Vedúci PK

Hudobno-teoretické predmety

PhDr. Andrea Meščanová, PhD.

Hudobno-teoretické predmety

Mgr. art. Juraj Vajó, ArtD.

Hudobno-teoretické predmety

PaedDr. Anna Semanová

Vedúca PK

Slovenský jazyk a literatúra, estetika umenia

Mgr. Katarína Jakabová

Anglický jazyk

Mgr. Dana Nemčoková

Nemecký jazyk, ruský jazyk

Mgr. Janka Dzvoníková

Slovenský jazyk

Mgr. Martina Zlacká

Taliansky jazyk

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Denisa Miklošová

Hospodárka

Mgr. Jana Jarušinská

Personalistka

Renáta Vadásyová

Študijná referentka
Referentka IT

Kveta Tomková

Finančná účtovníčka

Taťána Janošková

Mzdová účtovníčka

Jolana Ivanovičová

Informátorka

Marta Kušnieriková

Informátorka

Terézia Funkerová

Technická pracovníčka

Viera Nagyová

Technická pracovníčka

Emília Skladaná

Technická pracovníčka

Ľubomír Ohman

Údržbár

Skip to content