Vedenie školy

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.

Riaditeľka

od 1.7.2019

holla.aneta@konke.sk

+421 910 183 027

PaedDr. Anna Semanová

Zástupkyňa riaditeľky

od 1.9.2019

zastupkyna@konke.sk

+421 910 183 165

Mgr. Tomáš Oravec, PhD.

Zástupca riaditeľky

od 1.9.2022

zastupca@konke.sk

+421 910 183 985

Rada školy

Zloženie Rady školy pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.

Predseda rady školy,
delegovaný na základe nom. ŠD Košice

Mgr. Marek Karabinoš

Podpredseda rady školy,
Zástupca rodičov

RNDr. Martin Smrčo

Delegovaný zástupca KSK

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Delegovaný zástupca KSK

Ing. Miroslava Seňková

Delegovaný zástupca KSK

Mgr. art. Daniela Kačmárová

Zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. art. Štefan Tkáč

Zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Denisa Miklošová

Zástupca ostatných zamestnancov školy

Barbora Hodoličová

Zástupca rodičov

Mgr. art. Gabriela Zezulková

Zástupca rodičov

Vieroslava Grossrubatscher

Zástupca žiakov

Staršie dokumenty:

Rada rodičov

Zloženie Rady rodičov RZ pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

2020-2024

 • Marek Karabinoš

  Predseda Rady rodičov

 • Mgr. Barbora Hodoličová
 • Jarmila Tóthová
 • Richard Trcka
 • Júlia Hadbavná
 • Jana Janečková
 • Gabriela Zezulková
 • Alžbeta Szabó
 • Ľubomír Buráš
 • Jozef Dlugoš
 • Mária Dobocziová

Školský parlament

 • Vanda Marinčáková

  Predseda – 3.A

 • Janka Kormanová

  Podpredseda – 2.B

 • Mgr. Katarína Jakabová

  Koordinátor

 • Matej Kokoruďa

  1.A

 • Filip Medvec

  1.B

 • Sofia Korfantová

  2.A

 • Renata Nasibulina

  3.B

 • Alžbeta Hanáčková

  4.A

 • Bruno Kalinay

  4.B

 • Lucia Peržeľová

  5.A

 • Peter Kundrát

  6.A

Skip to content