Žiadosti

Titul DiS. art.

Po šesť ročnom štúdia, získava študent titul DiS. art., ktorý ho oprávňuje učiť na ZUŠ na Slovensku. Nižšie si viete stiahnuť žiadosť o vydanie potvrdenia o práve používať titul DiS. art.

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o dobe štúdia

 

Žiadosť o odpis vysvedčenia

Originál odpisu si dôkladne uschovajte. Škola nie je povinná vydávať viac ako jeden odpis.

 

Postup pri vyžiadaní odpisu vysvedčení

  1. Predložiť na riaditeľstvo školy pre tento účel dôsledne vypísanú žiadosť.
  2. V prípade zle uvedeného školského roka, budete s touto skutočnosťou oboznámený. V príprave odpisu budeme pokračovať až vtedy, keď budeme mať od Vás správne informácie.
  3. Škola vystaví odpis najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.
  4. Ak si prajete poslať odpis poštou, zašlite na adresu školy vypísanú obálku s Vašou adresou a známkou na obálke.
  5. Odpis nahrádza originál.
  6. Kópia sa vydáva len v prípade straty originálu. Iný dôvod je v rozpore so zákonom.
Skip to content