Školský parlament

Činnosti školského parlamentu

 • reprezentuje žiakov strednej školy, zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy
 • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
 • predkladá vedeniu školy návrhy a stanoviská
 • organizuje vlastné aktivity podľa záujmu žiakov
 • organizuje tradičné podujatia školy (imatrikulácia, ples)
 • pomáha riešiť problémy žiakov v škole
 • zabezpečuje komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi a vedením školy

Členovia školského parlamentu

 • Vanda Marinčáková

  Predseda – 3.A

 • Janka Kormanová

  Podpredseda – 2.B

 • Mgr. Katarína Jakabová

  Koordinátor

 • Matej Kokoruďa

  1.A

 • Filip Medvec

  1.B

 • Sofia Korfantová

  2.A

 • Renata Nasibulina

  3.B

 • Alžbeta Hanáčková

  4.A

 • Bruno Kalinay

  4.B

 • Lucia Peržeľová

  5.A

 • Peter Kundrát

  6.A

Vianočný koncert pre seniorov

Aktivity školského parlamentu

Žiaci školského parlamentu zorganizovali vianočný koncert pre VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zaradenie pre seniorov v Barci. Šikovné ruky sa postarali aj o drobné prekvapenie v podobe vianočných perníčkov zabalené s láskou.

Vianočný koncert s posedením

Aktivity školského parlamentu

Učitelia a žiaci pred odchodom na vianočné prázdniny sa mohli započúvať do tónov skladieb a básní, predvedené v rôznych nástrojových formáciach, ktoré umocnili radostné očakávanie sviatkov. Po koncerte si posedeli pri koláči s čajom.

Deň učiteľov

Aktivity školského parlamentu

Na Konzervatóriu Timonova 2 býva každoročným zvykom, že formou koncertu žiaci poďakujú svojim učiteľom za ich obetavú prácu.
Skip to content