Erasmus+ Portugalsko

Zdieľanie hodnôt a porozumenia hudbou

Projektu 2022-SK01-KA122-VET-000073865 Zdieľanie hodnôt a porozumenia hudbou sa zúčastnilo 14 žiakov v termíne 5. – 18.2.2023 v portugalskom Paços de Brandão, kde absolvovali výučbu na vysokej profesionálnej úrovni.

Cieľom projektu bolo spoznanie hudobnej kultúry Portugalska. Nadobudnutie zručností prostredníctvom interpretácie portugalských skladieb bolo veľkým obohatením pre vnímanie celkového kontextu európskej hudby a spolupatričnosti. Žiaci sa oboznámili aj s hudobným štýlom fado, ktoré tvorí neoddeliteľnú esenciu portugalskej duše. Program bol veľmi bohatý a inšpirujúci. Počas krátkodobej mobility žiaci vystúpili na troch rôznych koncertoch. Prvým z nich bol karnevalový koncert so žiakmi hostiteľskej školy so 150 ročnou tradíciou, Academia de Música Paços de Brandão. Na ďalšom koncerte žiaci predstavili domácemu publiku slovenskú hudobnú tvorbu a na záverečnom koncerte predviedli skladby portugalských skladateľov, ktoré naštudovali pod odborným dozorom učiteľov hostiteľskej školy. Popri interpretačnej zložke žiaci pripravili prezentáciu o portugalskej hudbe so špeciálnym zameraním na fado, jeho hlavných predstaviteľov a interpretov, ako aj typických nástrojov; portugalskej gitary, cavaquinha a mandolíny.

Počas mobility žiaci mali možnosť aj na oddych. Zúčastnili sa nezabudnuteľných celodenných výletov do Aveira, Porta a nočnej Bragy.

Skip to content