Ocenenia

Medzinárodná spevácka súťaž Pražský pěvec, Praha, 2022

K. Gutek 3.roč., 1. mesto v kategórii spev, Cena Dr. J. Štylce

Medzinárodní interpretační soutěž dechových nástrojú, Brno, 2022

R. Gajdoš 5.roč., Čestné uznanie v III. kategórii hra na trúbke

Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline, 2022

S. Nosenko 1.roč., Čestné uznanie
J. Benčo 6.roč., Čestné uznanie

Súťaž študentov konzervatórií SR, 2022

K. Guttek 3.roč., 2. miesto v kategórii spev
A. Fedor 2.roč., Čestné uznanie v I. kategórii hra na klavíri
B. Kalinay 2.roč., Čestné uznanie v I. kategórii hra na husliach
J. Gajdošová 4.roč., 2. miesto v II. kategórii hra na husliach
F. Greš 3.roč., 2. miesto v II. kategórii hra na organe

Hviezdoslavov Kubín, Krajské kolo, Michalovce, 2022

Divadelný súbor KONKE 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín, Krajské kolo, Michalovce, 2022

A. Štubňová 4.roč., 3. miesto

Hviezdoslavov Kubín, Krajské kolo, Michalovce, 2022

B. Ištvánová 4.roč., 1. miesto

Soutež Českého spolku dvouplátkových nástojů, Praha, 2021

M. Majoroš 5.roč., 2. miesto v kategórií hra na fagote

Hviezdoslavov Kubín, Celoštátne kolo Dolný Kubín, 2021

B. Ištvánová, 3. ročník – 2. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR, 2021

S. Lenártová 5.roč., Š. Vansač 6.roč., 1. miesto v kategórii Komorná hra
J. Roshko 4. roč., J. Gajdošová 3.roč., L. Tomašíková 4.roč., 2. miesto v kategórii Komorná hra
T. Tabáček 5.roč., J. S. Hadbavná 3.roč., Čestné uznanie v kategórii Komorná hra
L. Gedeónová 6.roč., Čestné uznanie v kategórii Hra na akordeóne
R. Gajdoš 4.roč., 2. miesto v kategórii Hra na trúbke
G. Chalupecký 6.roč., 1. miesto v kategórii Hra na pozaune
A. Dzurová 4. roč., 3. miesto v kategórii Hra na flaute
A. Hodolič 1. roč., Čestné uznanie v kategórii Hra na flaute
A. Suváková 4.roč., 1. miesto v kategórii Hra na hoboji
M. Majoroš 4. roč., 1. miesto v kategórii Hra na fagote
J. Prokop 6. roč., 1. miesto v kategórii Hra na klarinete
M. Bobaľa 3. roč., 1. miesto v kategórii Hra na klarinete
T. Sedláček 4. roč., 1. miesto v kategórii Hra na klarinete
K. Šereš 2. roč., 2. miesto v kategórii Hra na klarinete

Poděbradské dni poézie, 2021

B. Ištvánová, 3. ročník – Cena Rozhlasu a televízie SR

Hviezdoslavov Kubín, Krajské kolo Michalovce, 2021

B. Ištvánová, 3. ročník – 1. miesto

Medzinárodná spevácka súťaž – Iuventus Canti – Vráble, 2021

K. Gutek, 2. ročník – 1. miesto

Piano Talent for Europe Dolný Kubín, 2021

A. Fedor, 1. ročník – 3. miesto

Golden Time Talent London – Medzinárodná husľová súťaž on-line, 2021

Y. M. Hret, 2. ročník – 1. miesto Gran Prix

King’s Peak Music Competition California – Medzinárodná husľová súťaž on-line, 2021

Y. M. Hret, 2. ročník – 2. miesto

18. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže – Pražský pěvec, Česko, 27.-29. 11. 2020

Kristián Kokolusz, 6. ročník / pedagóg Mgr. Katarína Gremanová,
Klavírna spolupráca: Mgr. art. Katarína Trofimovič – 1. miesto v 2. kategórii konzervatórií
Absolútny víťaz súťaže
Cena sympatie Hlasového centra
Diplom za prednes skladby S. Rachmaninova

25. ročník celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, 7.-9.12.2018

Tomáš Hodermarský, 1. miesto v 2. kategórii
Filip Pavúk, 3. miesto v 2. kategórii
Miriam Kuchárová, 2. miesto v 3. kategórii

Súťaž v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín, Michalovce, 15.11.2018

Filip Pavúk, Hlavná cena Pavla Horova
Sebastián Bartko, 3. miesto
Adam Török, 2. miesto

Moravský festival poézie vo Valašskom Meziřičí, Česko, 18.–20.10.2018

Filip Pavúk, Cena Vladimíra Justla v kategórii do 19 rokov

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na drevených dychových nástrojoch, Bratislava, 2018

Anna Suváková, 3. miesto v 1. kategórii hoboj
Jakub Prokop, čestné uznanie v 1. kategórii klarinet
Martin Majoroš, 3.miesto v 1. kategórii fagot
Viktor Sabol, 1.miesto v 2. kategórii fagot
Zuzana Fečková, 3. miesto v 1. kategórii saxofón
Peter Poklemba, 2.miesto v 1. kategórii saxofón

Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl, 10.-11.5.2018

Lenka Gedeonová, 3. ročník – 3. miesto v kategórii juniorov
Dominik Murcko, 5. ročník – 3. miesto v kategórii seniorov

22. ročník medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala, 27.4.-1. 5.2018

Myroslava Yuliia Roshko, čestné uznanie

Prestížna medzinárodna prehliadka klaviristov Forum Per Tast, Banská Bystrica, 2018

Kateryna Shapran, čestné uznanie

56. ročník Medzinárodnej súťaže v prednese Poděbradských dní poézie, Česko, 18.-23.4.2018

Vanda Bernátová, Prémia literárneho fondu v Bratislave za voľbu výrazných prostriedkov
Samuel Gonda, Prémis literárneho fondu za dramaturgiu

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na viole, violončele a kontrabase, Košice, 9.-11.4.2018

Anna Lugovkina, absolútna víťazka, 1. miesto v 1. kategórii violončelo
Daniel Radič, 2. miesto v 1. kategórii violončelo
Patrik Zastko, 3. miesto v 1. kategórii violončelo
Peter Čižmár, 1 miesto v 2. kategórii viola

Medzinárodná súťaž Dezidera Zadora v Užhorode, Ukrajina, 22.-25.3.2018

Balázs Fazekaš, 2. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových dychových nástrojoch, Banská Bystrica, 2018

Matúš Piasecký, 2. miesto v 1. kategórii v hre na trúbke
Gregor Chalupecký, 3. miesto v 1. kategórii v hre na pozaune
Dominik Gura, 2. miesto v 2. kategórii v hre na trúbke

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare, Žilina, 2018

Jakub Kmec, 2. miesto v 1. kategórii gitara, Cena Hudobného fondu

Medzinárodná súťaž v hre na dychové nástroje v Kielcach, Poľsko, 8.-11.3.2018

Viktor Sabol, 1. miesto v hre na fagote

24. ročník celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, 1.-3.12.2017

Adam Dragun, 1. miesto v 2. kategórii
Róbert Štefančík, 2. miesto v 2. kategórii
Viktória Revajová, 1. miesto v 3. kategórii

Súťaž v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín, Michalovce, 15.11.2017

Róbert Štefančík, v V.A kategórii
Adam Dragun, 1. miesto
Vanda Bernátová, 3. miesto
Adam Török, 3. miesto

Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, Česko, 2017

Jana Margová, 1. miesto v kategórii Operné nádeje

Medzinárodná klavírna súťaž Dezidera Zadora v Užhorode, Ukrajina, 24.-25.3.2017

Kateryna Shapran, 4. ročník / pedagóg Mgr.art. Viola Samborská – 2. miesto v 3. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v speve, Košice, 22.-24.3.2017

1. kategória dievčatá:
Lea Hudzíková, 4. ročník / pedagóg Mgr. Michaela Várady,
klavírna spolupráca Irena Červenáková – 1. miesto
Jana Margová, 4. ročník / pedagóg Mgr. Katarína Gremanová
klavírna spolupráca Irena Červenáková – 3. miesto
Stanislava Vassová, 2. ročník / pedagóg Mgr. Andrea Tóthová, klavírna spolupráca Mgr. art. Daniela Kačmárová – čestné uznanie

1. kategória chlapci:
Martin Potoma, 4. ročník / pedagóg Mgr. Marián Lukáč,
klavírna spolupráca Mgr. art. Dagmar Duždová – 2. miesto
Stanislav Borko, 3. ročník / pedagóg Marek Gurbaľ,
klavírna spolupráca Irena Červenáková – 3. miesto

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, Košice, 2017

Tomáš Hodermarský, 3. ročník 1. miesto v 4. kategórii próza
Tatiana Cichá, 3. ročník 1. miesto v 4. kategórii próza
Zuzana Frankovičová, 3. ročník 2. miesto s postupom v 4. kategórii próza
Mária Čičvarová, 3. ročník 2. miesto s postupom v 4. kategórii poézia
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na klavíri, Bratislava, 20.-21.3.2017

Balázs Fazekaš, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. Judita Debreová – 2. miesto v 1. kategórii v hre na klavíri
Samuel Seman, 2. ročník / pedagóg Mgr. art. Erik Jámbor – čestné uznanie
Anton Fuchs, 6. ročník / pedagóg Mgr. Mária Dravecká – 3. miesto v 2. kategórii
Kateryna Shapran, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. Viola Samborská – čestné uznanie

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na husliach, Banská Bystrica, 20.-21.3.2017

Andrea Astrabová, 2. ročník / pedagóg MgA. Peter Sklenka, klavírna
spolupráca Mgr. art. Zuzana Udičová – 1. miesto v 1. kategórii v hre na husliach
Miriama Katuščáková, 2. ročník / pedagóg Mgr. art. Jana Lattáková, klavírna spolupráca Mgr. art. Daniela Kačmárová – čestné uznanie

Mladá tvár slovenského jazzu, 2016

Eva Halčinová, 6. ročník – Cena Hudobného fondu za individuálny výkon

Súťaž v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo, 2016

Nikola Urdzíková, 2. ročník – 2. miesto
Róbert Štefančík, 2. ročník – 3. miesto
Tomáš Hodermarský, 2. ročník – 3. miesto
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Súťaž umeleckých škôl SR v hre na akordeóne, 2016

Ján Vernarský, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. J. Demjan – 3. miesto
Slavomír Harman, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. J. Demjan – čestné uznanie
Dominik Murcko, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. J. Demjan – čestné uznanie

Medzinárodná súťaž v umeleckom prednese Poděbrady, Česko, 2016

Vanda Bernátová, 2. ročník / pedagóg Mgr. M. Vilhanová a PhDr. M. Lauffová – prémia za mimoriadny umelecký výkon
Tomáš Hodermarský, 2. ročník / pedagóg Mgr. M. Vilhanová a PhDr. M. Lauffová – prémia za voľbu výraz. prostriedkov
Róbert Štefančík, 2. ročník / pedagóg Mgr. M. Vilhanová a PhDr. M. Lauffová – prémia za dramaturgiu
Kevin Ivanko, 4. ročník / pedagóg Mgr. M. Vilhanová a PhDr. M. Lauffová – prémia vydavateľstva Slovenský spisovateľ

Súťaž študentov konzervatórii SR v hre na drevených dychových nástrojoch, 2016

Dominika Macejová, 4. ročník / pedagóg R. Šoltýs – 3. miesto
Timotej Šak, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Švec – 2. miesto
Juraj Kirnág, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Švec – 3. miesto
Alžbeta Kačmárová, 5. ročník / pedagóg Mgr. art. Š. Tkáč – 1. miesto
Samuel Berčík, 4. ročník / pedagóg PaedDr. M. Žuk – 1. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR – hra na gitare, 2016

Adrián Volák, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. P. Tomko – 1. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR – organ, 2016

Eduard Kostelník, 5. ročník / pedagóg Mgr. art. E. Dzemjanová – 3. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR – v hre na melodické bicie nástroje, 2016

Ján Bodor, 4. ročník / pedagóg MgA. M. Greman – 3. miesto

Súťaž študentov konzervatórií SR – v hre na malý bubon a biciu súpravu, 2016

Ján Bodor, 3. ročník / pedagóg MgA. M. Greman – 3. miesto
Tibor Rusnák, 3. ročník / pedagóg MgA. M. Greman – čestné uznanie

Súťaž študentov konzervatórií SR – skladba, 2016

Timea Maščáková, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. N. Bodnár – 3. miesto
Kateryna Shapran, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. N. Bodnár – čestné uznanie

Medzinárodná súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch v Kielcach, Poľsko, 2015

Kristína Kerteszová, 2. ročník / pedagóg Mgr. art. J. Jámborová – čestné uznanie
Alžbeta Kačmárová, 5. ročník / pedagóg Mgr. art. Š. Tkáč – 2. miesto
Timotej Šak, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Švec – 3. miesto
Adrián Polák, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Švec – 3. miesto
Samuel Berčík, 4. ročník / pedagóg PaedDr. M. Žuk – 1. miesto

Beniakove Chynorany, november 2015

Laura Mária Kollegová, 4. ročník – 3. miesto
Erik Jasaň, 4. ročník – 2. miesto
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Medzinárodná spevácka súťaž Karlové Vary, Česko, november 2015

Lea Hudzíková, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Várady – 2. miesto

Súťaž v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín, Michalovce, november 2015

Róbert Štefančík, 2. ročník – 1. miesto
Laura Mária Kollegová, 4. ročník – 2. miesto
Júlia Ilčinová, 4. ročník – 3. miesto
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Poděbradské dni poézie, Česko, 22.-27.4.2015

Kevin Ivanko, 3. ročník – Prémia Literárneho fondu v Bratislave za mimoriadny umelecký výkon a Cena Vydavateľstva Tatran
Kamila Kopčová, 3. ročník – Prémia Literárneho fondu v Bratislave za voľbu výrazových prostriedkov a Cena Hajko & Hajková, knižné vydavateľstvo
Viktória Revajová, 3. ročník – Prémia Literárneho fondu v Bratislave za dramaturgiu a Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice, 25.-26.4.2015

Balázs Fazekaš, 1. ročník / pedagóg Mgr. J. Debreová – 3. miesto v 3. kategóriia Cenu primátora mesta Košice

Súťaž študentov HDU SR – Priestor pre talent, Bratislava, 17.-19.4.2015

Laura Mária Kollegová, 3. ročník / pedagóg Mgr. V. Drietomská – Čestné uznanie v 2. kategórii sólový spev
Eva Halčinová, 5. ročník / pedagóg Mgr. V. Drietomská – 1. miesto v 3. kategórii sólový spev
Sabina Brinská
Dominika Belová
Diana Hajdučková, 3. ročník / pedagóg Mgr. art. I. Timko – 1. miesto v kategórii ansálmblový spev
Júlia Ilčinová
Laura Mária Kollegová
Laura Marinicová

Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2015, Česko, apríl 2015

Stela Pavlíková, 1. ročník / pedagóg Mgr. art. J. Demjan – 2. cena – v „IV“ kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v speve, Banská Bystrica, 8.-10. 4.2015

Lea Hudzíková, 2. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Várady – 2. miesto v 1. kategórii dievčatá
Martin Potoma, 2. ročník / pedagóg Mgr. M. Lukáč – 3 miesto v 1. kategórii chlapci
Filip Demek, 6. ročník / pedagóg M. Gurbaľ – 3. miesto v 1. kategórii chlapci

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na klavíri, Košice, 30.-31.3.2015

Balázs Fazekaš, 1. ročník / pedagóg Mgr. J. Debreová – 2. miesto v 1. kategórii
Kateryna Shapran, 2. ročník / pedagóg Mgr. art. V. Samborská – Čestné uznanie v 1. kategórii
Ladislav Palkovič, 4. ročník / pedagóg Mgr. art. M. Hermanová – Čestné uznanie v 2. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na cimbale, Banská Bystrica, 11.-12.03.2015

Tina Gubová, 4. ročník hra na cimbale / pedagóg Mgr. art. J. Helcmanovský – 1. miesto v 2. kategórii a titul absolútneho víťaza
Štefan Takáč, 3. ročník hra na cimbale / pedagóg Mgr. art. J. Helcmanovský – 2. miesto v 1. kategórii
Andrea Gladišová, 2. ročník hra na cimbale / pedagóg Mgr. art. J. Helcmanovský – čestné uznanie

Súťaž študentov konzervatórií SR, Žilina, 10.-12. 02.2015

Šimon Truszka, 5. ročník hra na viole / pedagóg Mgr. art. V. Lipatová – 2. miesto v 2. kategórii
Jozef Šarišský, 4. ročník hra na viole / pedagóg Mgr. art. V. Lipatová – 3. miesto v 2. kategórii
Ľudmila Szatványiová, 3. ročník hra na violončele / pedagóg MgA. M. Červenák, ArtD. – 2. miesto v 1. kategórii
Boris Pasterák, 3. ročník hra na kontrabase / pedagóg Mgr. art. P. Frištyk – 1. miesto v 1. kategórii

Krajské kolo súťaže Beniakove Chynorany, november 2014

T. Hodermarský, 1. ročník – 2. miesto v 1. kategórii
M. Kuchárová, 1. ročník – 2. miesto v 1. kategórii
L. Marinicová, 3. ročník – 3. miesto v 2. kategórii
R. Šutľáková, 5. ročník – 2. miesto v 3. kategórii
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Súťaž v prednese poézie a prózy Horovov Zemplín, Michalovce, 13.11.2014

R. Šutľáková, 5. ročník – Cena Pavla Horova
L. Kollegová, 3. ročník – 1. miesto
A. Petrová, 5. ročník – 2. miesto
E. Petrová, 3. ročník – 3. miesto
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na dychových nástrojoch, Banská Bystrica, 11.-13.3.2014

Adrián Polák, 2. ročník – hra na klarinete / pedagóg Mgr. art. M. Švec – 3. miesto v 1. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare, Košice, 12.2.-13.2.2014

Timotej Závacký, 3. ročník / pedagóg MgA. Jozef Haluza – Čestné uznanie v 1. kategórii

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových dychových nástrojoch, Žilina, 12.-13.2.2014

Patrik Glodžák, 4. ročník – hra na tube / pedagóg Juraj Bombala – 1. miesto v 1. kategórii
Dominik Gura, 2. ročník – hra na trúbke / pedagóg Mgr. art. Peter Slávik – Čestné uznanie v 1. kategórii
Ján Glodžák, 5. ročník – hra na pozaune / pedagóg Mgr. art. Pavel Novák – 3. miesto v 2. kategórii

Celoslovenské kolo súťaže Beniakove Chynorany, november 2013

Viktória Revajová, 2. ročník – 1. miesto v 1. kategórii
Erik Jasaň, 2. ročník – 2. miesto v 2. kategórii a Cena V. Beniaka
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Krajské kolo súťaže Beniakove Chynorany, november 2013

Viktória Revajová, 2. ročník – 1. miesto v 1. kategórii
Kamila Kopčová, 2. ročník – 3. miesto v 1. kategórii
Erik Jasaň, 2. ročník – 2. miesto v 2. kategórii
Izabela Župinová, 4. ročník – 3. miesto v 2. kategórii
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Súťaž v prednese poézie a prózy Horovov Zemplín, Michalovce, november 2013

Erik Jasaň, 2. ročník – Cena Pavla Horova
Kamila Kopčová, 2. ročník – 1. miesto
Izabela Župinová, 4. ročník – 2. miesto
Klaudia Bukovenská, 2. ročník – 3. miesto
Študentov odboru HDU pripravila Mgr. M. Vilhanová

Skip to content