Kontaktujte nás

Konzervatórium
Timonova 2, 040 01 Košice

IČO: 00162761

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.

Riaditeľka školy

holla.aneta@konke.sk

+421 910 183 027

PaedDr. Anna Semanová

Zástupkyňa riaditeľky, výchovný poradca

zastupkyna@konke.sk

+421 910 183 165

Mgr. Tomáš Oravec, PhD.

Zástupca riaditeľky

zastupca@konke.sk

+421 910 183 985

Bc. Denisa Miklošová

Hospodárka školy

hospodarka@konke.sk

+421 910 183 026

Renáta Vadásyová

Študijná referentka

sekretariat@konke.sk

+421 55 622 20 92

Mgr. Laura Kundrátová

Psychologička školy

l.kundratova14@gmail.com

Mgr. Lenka Miterková

Školský psychológ, spolupráca s CPPPaP, Karpatská 8 Košice

+421 55 622 66 15

Sociálne siete

    Skip to content