Erasmus+ Španielsko

Hudba ako zdroj rôznorodosti a tolerancie

Projekt 2020-1-SK01-K102-078079 Hudba ako zdroj rôznorodosti a tolerancie je prvou skúsenosťou v rámci projektov Erasmus+ na našej škole.

Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v termíne 16. – 29. januára 2022 v Malage. Počas pobytu žiaci navštevovali hudobnú školu Centro de Artes y Música Moderna de Málaga, kde pod vedením odborných lektorov sa oboznámili s interpretačnými štýlmi flamenca a spoznali osobitosti španielskej hudby a kultúry. Rozšírili si improvizačné zručnosti a oboznámili sa s tvorbou španielskych skladateľov a interpretov, ktorí využívali vo svojich skladbách prvky flamenca. Na záverečnom koncerte v múzeu Thyssen predviedli naštudované skladby a odzneli aj diela s motívmi národností žijúcich v Košiciach. Týmto sme sledovali zámer tolerancie a rešpektovania rôznorodosti jednotlivých kultúr. Záverečnou skladbou koncertu bola kompozícia Adriana Harvana Cosmopolitan City, ktorú zložil pre túto príležitosť a odprezentovali ju všetci žiaci v zastúpení spev, klavír, husle, hoboj, gitara, zobcová flauta, trúbka a saxofón.

Počas mobility žiaci mali možnosť aj na spoznávanie kultúrnych pamiatok a jedinečnej atmosféry prímorskej Malagy, ako aj ochutnávku národných jedál v rámci Tapas Night. Zúčastnili sa celodenných výletov do Rondy a Sevilly, kde si mohli pozrieť unikátne historické a prírodné pamiatky tejto krásnej krajiny. V rámci soft-skills sa naučili väčšej samostatnosti, zlepšili si komunikáciu v cudzom prostredí, a v neposlednom rade si osvojili zručnosti, ktoré im rozhodne prispejú k lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

Skip to content