Umelecké telesá

Symfonický orchester

Založený v roku 1960

Symfonický orchester konzervatória bol založený v roku 1960 a jeho prvým dirigentom sa stal Teodor Hirner. Od tohto času sa za jeho dirigentským pultom vystriedali mnohí ďalší dirigenti – napr. Roman Skřepek, Ladislav Holoubek, Bartolomej Buráš, Adrián Harvan a Ján Drietomský, ktorý vedie orchester v súčasnosti. Členmi orchestra sú študenti strunového a dychového oddelenia košického konzervatória. Orchester príležitostne účinkuje pri kultúrnych podujatiach v rámci kraja a pravidelne vystupuje na verejných koncertoch Konzervatória Košice v priestoroch Domu umenia.

 
 

Spevácky zbor

Založený v roku 2014

V Speváckom zbore konzervatória už tradične spievajú študenti klavírneho a speváckeho oddelenia, taktiež z oddelenia organovej a cirkevnej hudby a oddelenia skladby a dirigovania. Výber týchto študentov je daný učebnými osnovami a poskytuje im priestor účinkovať v umeleckom telese. V súčasnosti zbor pracuje pod vedením Jána Drietomského, s ktorým vystupuje na verejných podujatiach a koncertoch Konzervatória Košice.

Jazz band

Založený v roku 2014

Konke Jazz Band je pre pokročilejších študentov všetkých nástrojov. Zameraný je hlavne na jazzové skladby, takzvané “štandardy”, latino a blues. Taktiež sa venujeme základom a rozvoju improvizácie. Okrem početných školských vystúpení sú študenti aktívni na mimoškolských neformálnych koncertoch, ktoré organizuje profesor týchto predmetov, Ján Kopčák MA, v podniku Bluebell v centre Košíc. Tieto koncerty sa uskutočňujú každý mesiac a po programe je vždy jam session, ktorá je otvorená pre všetkých muzikantov, amatérov aj profesionálov. Pre bližšie informácie o aktivitách Konke Jazz Bandu sledujte Facebookovú stránku školy.

 
 

Big Band

Založený v roku 2011

Big Band Konzervatória Košice vznikol v školskom roku 2010/2011 z iniciatívy pedagógov Petra Slávika a Adriána Harvana, ktorý je zároveň aj umeleckým vedúcim. Tvoria ho študenti oddelenia dychových nástrojov (saxofóny, trúbky, trombóny) a súčasťou je aj rytmická sekcia (kontrabas, klavír, gitara a bicie). Orchester intenzívne spolupracuje so žiakmi hudobnodramatického oddelenia, ktorí dopĺňajú repertoár spevnými číslami. Repertoár telesa tvoria vo väčšine klasické swingové skladby autorov ako Glen Miller, Duke Ellington, ale tiež latinsko-americké skladby (napr. známa Copacabana), alebo skladby autorskej trojice Voskovec – Werich – Ježek. Big band počas obdobia svojej existencie absolvoval niekoľko vystúpení na školských koncertoch i v rámci podujatí Košice – EHMK 2013, či na akciách organizovaných mestom Košice. Spolupracuje aj pri realizácii výchovných koncertov na rôznych Základných umeleckých školách.

Pop band

Konke Pop Band je zameraný na popovú, rockovú a funky hudbu. Vedie ho profesor Matúš Pavlík bc.. Kapela doprevádza speváčky z HDU oddelenia a repertoár má priestor aj na sóla inštrumentalistov. Študenti často pracujú na vlastných kompozíciách a nápadoch. Táto kapela vystupuje na početných akciách školy a tiež každý mesiac v podniku Bluebell v centre Košíc. Pre bližšie informácie o aktivitách sledujte Facebookovú stránku školy.

 
Skip to content