Covid-19

Usmernenie

Usmernenie

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. 4. 2020 k hodnoteniu žiakov SŠ. Zobraziť usmernenie

Skip to content