Študentský úspech

1. decembra 2020

Medzinárodná spevácka súťaž – Pražský pěvec – XVIII. ročník – Praha

  1. – 29. 11. 2020

Kristián Kokolusz 6.roč.

1· miesto v 2. kategórii konzervatórií

Absolútny víťaz súťaže

Cena sympatie Hlasového centra

Diplom za prednes skladby S. Rachmaninova

Klavírna spolupráca: Mgr. art. Katarína Trofimovič

Pedagóg: Mgr. Katarína Gremanová

Najnovšie oznamy

Skip to content