DiS. art.

Titul DiS. art.

Po šesť ročnom štúdia, získava študent titul DiS. art., ktorý ho oprávňuje učiť na ZUŠ na Slovensku. Nižšie si viete stiahnuť žiadosť o vydanie potvrdenia o práve používať titul DiS. art.

 
Skip to content