Konzultačné hodiny

Konzervatórim Timonova 2 v Košiciach ponúka záujemcom o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 online konzultácie s pedagógmi našej školy.

Ochotne Vám pomôžu a odborne poradia v príprave na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia

5. a 6. mája 2021.

Neváhajte a prihláste sa na online hodinu a budete bližšie k svojmu snu stať sa výborným hudobníkom, spevákom, tanečníkom alebo hercom.

 

Kontakty na vedúcich jednotlivých oddelení

Oddelenie hry na klavíri

Mgr. art. S. Golecová, ArtD.

0948 616 599

Oddelenie strunových nástrojov

Mgr. art. M. Kyjovský

0904 564 223

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. P. Slávik

0904 209 902

Oddelenie hry na akordeón

Mgr. art. J. Demjan

0915 920 167

Oddelenie skladby, dirigovania, organu

PhDr. J. Bukovinská

055 633 2878

Oddelenie spevu

Mgr. A. Tóthová

0907 265 811

Oddelenie tanca

E. Sklyarová

0919 408 532

Oddelenie hudobno-dramatické

Mgr. S. Bilý

0944 158 053

Svoj záujem o konzultáciu môžete potvrdiť aj na túto emailovú adresu: zastupca@konke.sk
Skip to content