Organizačné pokyny pre šk. rok 2020/2021

Usmernenie

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. 4. 2020 k hodnoteniu žiakov SŠ. Zobraziť usmernenie
Skip to content